156 відгуків
+380 (67) 676-59-88
Digital print studio

Політика конфіденційності

Політика конфіденційності
1. Загальні положення
1.1 Справжня Політика конфіденційності (далі – «Політика») розроблена ТОВ «Уапр» (реєстраційний код: 36507036, адреса: 02121, Київ, вул. Харківське шосе, 201-203, корп. 2А, літера «Ф», далі – «Товариство» та/або «Адміністрація Порталу») у відповідності з чинним законодавством України, в тому числі, але не виключно Закону України «Про захист персональних даних» від 01 червня 2010 року № 2297-VI з урахуванням принципів і правил Регламенту General Data Protection Regulation (GDPR) Європейського Союзу щодо Користувачів Порталу Prom.ua і встановлює порядок отримання, збирання, накопичення, зберігання, обробки, використання, забезпечення захисту і розкриття персональних даних (далі – Дані) за допомогою Порталу та/або мобільного додатку та /або пов'язаних з ними послуг і інструментів.
1.2 Під Даними розуміється будь-яка інформація, що відноситься прямо або побічно до певного Користувача. Це може бути: ім'я, прізвище, по батькові (за наявності), інформація про рід діяльності, сімейний стан, освіта, адреса електронної пошти, номер телефону, регіон проживання, адресу місця проживання/перебування, інформацію про дії Користувача на Порталі, Ip-адресу, дані про які використовуються Користувачем пристроях (комп'ютер, тип браузера, операційна система мобільного пристрою), повідомлення (інформація, яка міститься в листуванні між Користувачами один з одним, а також у листуванні з Адміністрацією Порталу), інша комунікаційна інформація, яка за бажанням Користувача, надається їм за допомогою реєстраційної форми та/або при заповненні свого Профілю на Порталі, написання повідомлення та/або відкликання, або інформація, отримана при усній комунікації Користувачів і Адміністрації Порталу, інформація, яка надається при здійсненні оплати та/або використанні Користувачем будь-якого сервісу (послуги), що надається Суспільством.
1.3 Під обробкою Даних розуміється будь-яка дія з Даними в тому числі, але не обмежуючись: доступ,надання, розповсюдження, збір, систематизація, зберігання, накопичення, записування, передача, блокування, видалення, уточнення, поновлення та/або зміна, знеособлення й інші способи використання Даних Суспільством.
1.4 Розпорядником Даних є Товариство з обмеженою відповідальністю «Уапр» (реєстраційний код: 36507036). Починаючи з 27 березня 2020 Суспільство має підтверджений сертифікат відповідності вимогам стандарту PCI DSS.
1.5 Користувач, здійснивши реєстрацію на Порталі, вносячи при цьому свої персональні дані та/або надаючи ці дані іншим шляхом, та/або здійснюючи будь-які дії в рамках сайту Prom.ua та/або використовуючи будь-яку частину Сайту та/або, шляхом вираження згоди - активувавши кнопку «зареєструватися» через форму сайту (чекбокс), та/або самостійно вносить дані, а саме: номер платіжної картки, дату закінчення терміну дії картки форму сервісу Товариства "Wallet", який знаходиться в особистому кабінеті Користувача, висловлює свою згоду з цією Політикою і дає ТОВ «Уапр» а також третім особам, які надають ТОВ «УАПР» послуги, зокрема, але не виключно, обробляють платежі, що надають фінансові послуги, здійснюють доставку, дозвіл на обробку своїх Даних.
1.6 Користувачі можуть надавати Дані самостійно шляхом їх розміщення на Порталі повідомляючи через канали телефонного зв'язку та/або на електронну та/або поштовий адресу Товариства, шляхом заповнення опитувальників (заповнення анкети або іншим способом), або Дані можуть надаватися з інших джерел (у відповідності з п. 3 цієї Політики) наприклад, відгуки Користувачів (оцінки, коментарі, підтвердження інформації) або інша інформація від третіх осіб, надана в ході направлення претензій, скарг та/або розгляду спорів, та/або інформація з загальнодоступних джерел у мережі Інтернет.
1.7 Користувач не має права використовувати сайт Prom.ua якщо він не згоден з умовами цієї Політики.
1.8 Користувач визнає, що в разі його недбалого відношення до безпеки і захисту його Даних і даних авторизації (пароль, логін) треті особи можуть отримати несанкціонований доступ до вашого облікового запису і Даних Користувача. Товариство не несе відповідальності за збитки, завдані таким доступом.
2. Які особисті дані можуть збиратися
2.1 Суспільство може збирати такі Дані:
- ім'я, прізвище, по батькові (за наявності), паспортні дані, реєстраційний номер облікової картки платника податків, дата народження, та / або вік, стать, сімейний стан, дані уповноваженої особи компанії, назва компанії, реквізити компанії, контактні телефони, адреса електронної пошти, адреса розташування компанії, інші комунікаційні дані за бажанням Користувача (наприклад, місце і / або адреса), номери платіжних карток, токени платіжних карт (USB-ключі, які призначені для інформаційної безпеки Користувача);
- інформація про облікового запису Користувача (зокрема логін, номер телефону, адреса електронної пошти, логін і пароль, дані процесингу облікового запису, інші Дані, необхідні для здійснення обслуговування Користувачів Порталу, комунікації з Користувачами в тому числі, в процесі обігу Користувача в службу підтримки Порталу;
- інформація, яку Користувачі надають Суспільству при укладанні договорів про надання послуг шляхом акцепту публічної оферти, розміщеної на Порталі;
- інформація, необхідна для здійснення комунікацій між Користувачами Порталу в тому числі для здійснення і підтвердження угод між продавцями і покупцями, отримання та відправки повідомлень, розміщення відгуків, коментарів, здійснення платежів, для виконання запитів від Користувачів та отримання зворотного зв'язку від Користувача при необхідності інформація, розміщена Користувачами за результатами їх обслуговування, відгуки, коментарі, звернення до служби підтримки клієнтів, скарги, претензії, інші звернення;
- дані про використовувані Користувачем пристроях, інформація про веб-сайтах Користувачів та/або їх мобільні Дані (у разі, якщо Користувач використовує мобільний додаток) такі як: ip-адреса, дата і час, коли Користувач користується Порталом, інформація про програмне забезпечення, а також використовуваний інтернет-браузер, інформація про операційну систему мобільного пристрою, інформація про роботу пристроїв Користувача, індивідуальні ідентифікатори пристроїв, які використовують Користувачі;
- дані, отримані в результаті проведення Товариством та/або третіми уповноваженими Суспільством особами, різних опитувань, з метою поліпшення надання послуг Користувачам; інформація, отримана Товариством у результаті здійснення маркетингових активностей;
- інформація, розміщена або надана Користувачам у процесі їх участі в бонусних програмах, вікторинах, акції, спеціальні пропозиції, які проводяться на Порталі організатором яких є Товариство;
- інформація, отримана від Користувачів шляхом заповнення опитувальників або іншим способом доведена до відома Адміністрації Порталу (це може бути інформація у тому числі, але не виключно про: громадянство, місце народження, освіту, професії, спеціалізації, стажі, соціальний статус, склад сім'ї (прізвище, ім'я, по батькові таких осіб, їх стать, вік, місце реєстрації та проживання, контактні дані), фото, відео Користувача та / або уповноваженої особи Користувача тощо);
- інформація отримана Товариством законним способом від партнерів та/або третіх осіб.
2.2 Суспільство також може обробляти Дані за допомогою наступних технологій:
- файли Cookies (куки - невеликий фрагмент даних, які пересилаються на комп'ютер користувача при переході на веб-сторінку та/або при перегляді рекламного модуля на веб-сторінці і зберігаються на комп'ютері користувача та/або в його мобільному пристрої);
- пікселі (pixels – цифрові зображення, елемент матриці дисплеїв, які формують зображення), що дозволяють відстежити як часто Користувач використовує веб-сторінку з метою визначення браузера Користувача, надання сервісів, наприклад зберігання Даних в кошику між відвідуваннями; а також з метою усунення помилок роботи Порталу, ініційованих Користувачем при цьому вся інформація обробляється «як є» і не змінюється в процесі збору Даних.
3. Використання, обмін і цілі обробки Даних
3.1 Суспільство використовує і здійснює обробку Даних, в цілях:
- здійснення покладених на Товариство функцій, повноважень та обов'язків у відповідності з чинним законодавством України, також забезпечення реалізації цивільно-правових, господарських та податкових відносин;
- для ідентифікації клієнта як Користувача Порталу, з метою зв'язку з Користувачами у тому числі для надання послуг, обробки платежів, відправлення проведення розрахункових операцій, подання звітності, ведення бухгалтерського і управлінського обліку, створення та реалізації бонусних програм, програм лояльності, відправлення розсилок поштою, електронною поштою, на номер мобільного телефону, в тому числі з метою надсилання комерційних пропозицій, повідомлення про акції та новини Prom.ua, а також інших порталів/сайтів, які перебувають у розпорядженні та/або належать ТОВ "УАПР", та/або для повідомлення Користувачів Порталу про фінансові послуги, що надаються третіми особами та/або партнерами ТОВ "УАПР"з метою покращення якості надання послуг, формування рейтингів, аналізу активності Користувачів, здійснення пошуку за ключовими словами, управління трафіком на Порталі, аналізу і прогнозування уподобань, інтересів Користувачів; проведення науково-дослідницької та аналітичної активності, а також забезпечення дотримання умов Користувачами угоди, Правил розміщення інформації на Порталі, Правил публікації відгуків, Правил оформлення товарних позицій, Правил розміщення оголошень;
-напрями розсилок, комерційних пропозицій, повідомлень про акції, програми лояльності, бонусні програми та/або з метою направлення повідомлень про функціонування Порталу Prom.ua та/або інших порталів / сайтів, які знаходяться у розпорядженні /або належать ТОВ "УАПР" поштою, електронною поштою;
- надання Суспільством інтернет-сервісів сайту, обміну інформацією.
Товариство може здійснювати обмін даними з афілійованими особами Товариства (компанії, які діють на підставі спільної власності), які можуть обробляти і використовувати інформацію з метою, зазначеною у розділі 3 цієї Політики.
3.2 Товариство не здійснює обробку Даних, що стосуються расової, національної приналежності, політичних поглядів, релігійних та інших переконань, членства у громадських об'єднаннях. Інформація, яка характеризує фізіологічні особливості Користувачів, на основі яких можна встановити його особу не обробляється.
3.3 Терміни обробки і зберігання Даних визначаються виходячи з цілей обробки Даних, а також виходячи з умов, зазначених у договорах, укладених з Користувачами відповідно до вимог чинного законодавства України.
4. Умови надання доступу до Даних
4.1 Розкриття Даних здійснюється при замовленні Користувачем товарів/послуг на Prom.ua продавцю/постачальника таких товарів / послуг, але тільки в обсязі, який необхідний для ідентифікації Користувача і його замовлення.
4.2 В окремих випадках, з метою демонстрації ефективності роботи Порталу і підвищення іміджу Порталу, Суспільство може розкривати статистику роботи сайтів Користувачів, не розкриваючи при цьому персональні дані та інформацію, яка є комерційною таємницею.
4.3 Сайт Prom.ua крім іншого, надає можливість використовувати API послуги Youtube. Персональні дані Користувачів, які використовують API послуги Youtube, обробляються, зберігаються і передаються у відповідності з Умовами використання API послуг YouTube, доступними за посиланням: https://www.youtube.com/t/terms, а також у відповідності з Політикою конфіденційності Google, доступною за посиланням: https://policies.google.com/privacy.
4.4 На Порталі міститися посилання на інші веб-ресурси при переході Користувачами, на які дія цієї Політики не поширюється.
4.5 Товариство здійснює обробку Даних на законною і справедливою основі: Дані не розкриваються третім особам і не поширюються без згоди Користувача, за винятком випадків передбачених чинним законодавством України, і лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини, зокрема, але не виключно:
- за обґрунтованими запитами державних органів, що мають право витребувати та одержувати такі дані;
- у разі якщо, ТОВ «УАПР», має обґрунтовані підозри про порушення Користувачем умов цієї Політики і/або інших договорів і угод укладених між ТОВ «УАПР» та Користувачем, а також положень угоди, Правил розміщення інформації на Порталі, Правил публікації відгуків, Правил оформлення товарних позицій, Правил розміщення оголошень.
4.6 Товариство залишає за собою право у відповідності з вимогами чинного законодавства України проводити обмін Даними з державними органами з метою: запобігання шахрайства на Порталі, врегулювання спірних ситуацій та з'ясування обставин, які можуть бути/стати причиною порушення чинного законодавства, а також у разі виявлення Суспільством неправомірних дій Користувачів Порталу та/або отримання претензій, скарг, звернень від третіх осіб.
5. Як редагувати/видаляти Дані або відкликати згоду
5.1 Користувачі в будь-який момент можуть змінити/видалити особисту інформацію або відмовитися від розсилки повідомлень, або відкликати свою згоду на обробку Даних через свій Особистий кабінет або, надіславши повідомлення на електронну адресу: support@prom.ua або поштова адреса: 02121, Київ, ТОВ «УАПР», вул. Харківське шосе, 201/203, корпус 2-А, літера Ф.
5.2 Після отримання такого повідомлення обробка Даних Користувача буде припинена, а його Дані будуть видалені, крім випадків, якщо така обробка може бути необхідною у відповідності з чинним законодавством України.
5.3 Функціонування деяких можливостей Prom.ua, для яких необхідна інформація про Користувача, може бути припинена з моменту зміни/видалення Даних.
5.4 Товариство здійснює обробку та зберігання Даних для реалізації цілей, зазначених у цій Політиці протягом всього необхідного для цього періоду, але не більше 5 (п'яти) років з дати останнього взаємодії Користувача з Порталом.
6. Захист Даних
6.1 Суспільство, при обробці Даних застосовує всі необхідні технічні, організаційні, правові заходи для захисту Даних від неправомірного та/або несанкціонованого доступу до таких Даних, у тому числі зміни, вилучення, надання, розповсюдження, а також інших неправомірних дій.
6.2 Суспільство на постійній основі здійснює контроль за прийнятими заходами по забезпеченню безпеки.
7. ДОДАТКОВІ УМОВИ
7.1 Общество оставляет за собой право изменить условия настоящей Политики в любой момент. В таком случае, обновленная редакция будет размещена на странице по адресу: https://prom.ua/privacy-policy. В случае, если Пользователь не согласен с изменениями, он обязуется незамедлительно прекратить любое пользование Порталом.
7.2 ООО «УАПРОМ» не несет ответственности за ущерб или убытки, которые понес Пользователь или третьи лица в результате ошибочного понимания или непонимания условий настоящей Политики.
7.3 В случае, если положения настоящей Политики, пункты или их часть, будут признаны такими, что противоречат действующему законодательству Украины, или недействительными, этот факт никаким образом не повлияет на остальные положения этой Политики, они остаются полностью в силе и продолжают действовать в полной силе и есть действительными, а любое недействительное положение, или положение, которое не может быть выполнено, без дальнейших действий Сторон, считается измененным, исправленным в той мере, в какой это необходимо для обеспечения его действительности и возможности выполнения.
7.4 Термінологія, використовувана в цій Політиці, має таке ж значення, як і в угоді, якщо не зазначено інше.

Наскільки вам зручно на сайті?

Розповісти Feedback form banner